?ĐÁNH BAY NÁM, TÀN NHANG – “KẺ THÙ TRUYỀN KIẾP” CỦA CHỊ EM