Không chỉ “thơm” mà còn khiến bao người “xuyến xao”