Dior 999 Velvet – Huyền Thoại Son Đỏ, Làm Tan Chảy Bao Trái Tim Thiếu Nữ💋