0898.110.110

Viên diệt gián Nhật Bản

200.000

Viên diệt gián Nhật Bản là sản phẩm diệt tận gốc lũ gián bằng cơ chế tỏa mùi hương dễ chịu thu hút gián đến ăn. Thuốc này không có mùi độc hại, không gây hại cho trẻ em khi cầm vào.

Hết hàng